“Özel ve Profesyonel”
MAKALELER

Flüt

Flütü, muhtemelen herkes tanır. Birçok kişi yan tutularak hava üflenen ve anahtarları olan bir boru olduğunu düşünür. Bu tür flüt orkestrada çalınır. Ancak flüt, dünya çapında yayılmış olan genellikle halk çalgılarından oluşan bir ailedir. Her milletin bazen tek çeşit olmayan, kendine ait bir flütü vardır.

Biz flütün ana türleri üzerinde duracağız

Blok flüt

Genellikle ahşap veya plastik olan üflemeli bir çalgıdır. Blok flüt, borunun üst ucunda bulunan havayı kesen bir dil olan düdüğe hava üfleyerek yatay bir biçimde tutulur. Günümüzde blok flüt eski tür müzik eserlerini çalarken veya çocuklar için eğitici eserleri çalmakta bir araç olarak kullanılır.Pikolo flüt

Aynı zamanda küçük flüt olarak adlandırılır. Yapı olarak sıradan bir yan flütün aynısıdır, sadece iki kat daha küçük ve sesi bir oktav daha yüksektir.Pan flüt

Alttan kapalı, içi boş olan, uzunlukları basamaklı bir şekilde azalan bambu, kamış, kemik veya metal borulardan oluşan bir flüttür. Üst açık uçlar tek sıra halinde düzenlenmiştir.Yan flüt

Sıradan bir orkestra flütüdür. Gelenek olarak ahşap üflemeli çalgılara ait olmasına rağmen şimdi genellikle metal, bazen cam veya seramikten yapılmaktadır. Üzerinde ses yüksekliğini yönetmek için birçok anahtar bulunur. Bu anahtarlar 1832 yılında Alman usta Böhm sayesinde üzerine yerleştirilmiştir. Bazen ona Böhm flütü de denilmektedir.Çalan kişi flütü yatay bir şekilde tutar, bu yüzden ona yan flüt denir. Flütün gövdesinde anahtarlarla kapatılan 16 delik vardır. Ayrıca bu çalgının daha kalın alto ve bas türleri bulunmaktadır.