“Özel ve Profesyonel”
MAKALELER

Solfej

Müzik sesleri, yazımı (notalar), piyano üzerinde konumlarının öğrenilmesi;

Nota dizisi, triad, interval, akort, akort dönüşümü gibi değişik müzikal yapıların ezberlenmesi ve tanınması yöntemiyle yapılan alıştırmalarla müzik kulağının geliştirilmesi: solfej çalışmasında bulunan müzikal materyalin tamamının söylenmesi, dinleyerek seçebilme, diktant yazımı, ses bilgisinin temel ilkelerinin öğrenilmesi.

Solfej dersleri duruma göre uzun veya kısa olabilir. Bilgi düzeyiniz ve müzik çalışmalarınızın yoğunluğuna bağlı değişen sürelerde olabilir. Solfej dersleri her yaşta ve her bilgi seviyesinde insan için faydalıdır. Solfej dersleri müzik amatörlerinin müzik kulaklarını geliştirirken, profesyonel müzisyenlerin müzik kulaklarını da daha keskin hale getirir.