“Özel ve Profesyonel”
MAKALELER

Okul Öncesi Müzik Eğitimi

Okul öncesi dönemde müzik eğitimi akademik başarıyı etkiliyor

Okul öncesi dönem, insanların bütün hayatları boyunca faydalanacakları en önemli hayat evrelerinden biridir. İnsanlar, hayatları boyunca kullandıkları bilgilerin yarısını (%50) bu dönemde öğrenmektedirler. Müziğin insan hayatında çok olumlu sonuçları olduğu araştırmalarla da doğrulanmıştır. Bu büyük katkıyı görenler, müzikle eğitimi geliştirici çalışmaları başlatmışlardır. Müziğin çocuğun psikolojisine etkileri yanında, onun bilişsel gelişimine ve akademik başarısına etkisini de vurgulamak gerekir.

Müzik eğitimi sosyal becerilerin kazanılmasına yardımcı olur

Okul öncesi dönemde verilen müzik eğitimi sadece bu alanda değil; bağlantı kurma, analiz, problem çözme (farklı çözüm yolları üretme), okuma-yazma becerisi, dikkati toplama, hafıza, yoğunlaşma (konsantrasyon), matematik ve bireysel yeteneklerin gelişmesine yardımcı olur.

Çocuğun duyguları gelişir. Sözlenenleri algılama, hatırlama, ezberleme, dinleme, olaylar arasında bağıntı kurma ve dinleme alışkanlığı edinir. Kendini ifade ederken zorlanmaz, korku, çekingenlik, endişe, yanlış yapma korkusunu yener. Şarkılara eşlik ederken ya da grupla birlikte söylerken rahat davranır, beden dilini kullanmayı öğrenir. Estetiğe ve çevresine, insanlara karşı daha duyarlı olur. İlginç fikirler, projeler üretebilir. Müzik gereçlerini ve oyuncaklarını kullanırken fiziksel ve psiko-motor gelişimine katkı sağlar. Ritim duygusu gelişir. Renk, sayı, büyük-küçük gibi kavramları rahat öğrenir. Bütün bu özellikler çocukların hayatlarının ileriki safhalarındaki akademik başarılarını etkilemektedir.

Çocuk, yeni öğrendiği şarkıyı annesine söylemek istiyorsa, anne onun bu isteğini geri çevirmemeli ve gerekirse ona eşlik etmelidir. Onunla birlikte konsere gitmek, ona kullanabileceği farklı müzik aletleri almak faydalı olacaktır. Çocuk bu konuda isteksiz görünüyorsa onu zorlamamak çok önemlidir.