“Özel ve Profesyonel”
MAKALELER

Doğaçlama

İmprovizasyon (doğaçlama) sanatı düşünülen melodiyi alette veya sesle, anında ve doğru şekilde ifade etme becerisinin geliştirilmesinden ibarettir.

‘İmprovizasyon’ terimi Latincedeki improvisus sözcüğünden alınmıştır ve ‘beklenmedik, ani, hazırlıksız’ anlamına gelmektedir.

Okulumuzda İmprovizasyonu öğretmemiz notalarla çalmaya karşı olduğumuz anlamına gelmez. Öğrencilerimiz notalarla da çalabiliyorlar.

Bu doğadan gelen yetenek değil, Tanrı’nın seçilmişlere hediyesi de değil, havadan müzik oluşturma da değil.

Peki, o zaman improvizasyon nedir?

İmprovizasyon mecbur kılınmayan konuşmadır. Bir düşünün, birbirine bağlı olan ayrı ayrı yazılmış sözcükler ne anlam verir? Başka bir deyişle; “o var olanın birleştirilmesidir”. Müzik improvizasyonu dilini başka dilleri öğrendiğimiz gibi öğrenebiliriz. Hepimizin o dili öğrenmesi mümkündür.

Müzik improvizasyonu İngilizce, Fransızca, İspanyolca veya Almanca gibi bir dildir. İmprovizasyon kolaylıkla öğrenilebilir. Elbette ki bu sonuçta doğal süreç olacaktır, ama ilk önce ana dilimizi öğrenirken de yaptığımız gibi taklit etmeyi öğrenmemiz gerekir. Müzik aleti vasıtasıyla konuşma yeteneğini pekiştirmek için yeni müzik cümleleri öğretiyoruz. Onları ellerimiz, onu otomatik çalabilene kadar tekrar tekrar çalıyoruz. Müzik cümleleri örneklerini nereden bulabiliriz? Bulabildiğiniz tüm müziklerden kopyalayabilirsiniz. Notalardan, başka aletlerin notalarından, her defasında yeni sözcük veya cümle. Yine ve yine… İmprovizasyon diline bu şekilde hakim olunur. Kompozisyonla improvizasyon arasındaki fark, improvizasyon yaparken müzik bestelemenin onun çalındığı anda gerçekleşmesidir.

Birçok müzik okullarının eğitim programlarında kompozisyon ve improvizasyon (doğaçlama) gibi derslerin olmadığına dikkatinizi çekmek isteriz.

Kompozisyon(bestecilik) ve İmprovizasyon(doğaçlama) sanatı müzik besteleyerek hislerinizi, duygularınızı ve fikirlerinizi müzik diliyle ifade etmeye yardımcı olacaktır.