“Özel ve Profesyonel”
MAKALELER

Caz Armoni

Klasik ile caz armonisi arasındaki fark esaslı değil, sadece niceldir: aynı anlamsal çerçeve sadece daha yoğun akorlar ve akor dişi sesler ile doldurulmaktadır.

— Üçlü akorların yerine daha çok yedili ve dokuzlu akorlar, yedili akorlar yerine on birli ve on üçlü akorlar kullanılır;

— Aynı akorun içinde çelişik değiştirmeler dahil olmak üzere geçici değiştirme işaretleri daha aktif kullanılmaktadır;

— Cazda daha çok dissonans: üçlü, yedili dokuzlu, ikili aralıklar var.

— Paralel dörtlü, beşli, yedili ve onlu aralıklar (sonuncuları özellikle baslarda iyi) - en yaygın olanlardır.

— Paralel altılı, yedili ve dokuzlu akorlar da mükemmel.

— Caz armonisinde klasik armoniye göre bas alanının ağırlığı çok daha büyük. Bu nedenle melodiye, çizgisinin ifade gücüne daha çok dikkat ediniz, basta performans vuruşları (staccato, marcato v.s.), küçük süsleri (ilave notları), swing ritim bozukluğu daha aktif kullanınız.

— Akorların içine daha çok altılı, dörtlü ek ton ilave edilir. Bu arada klasik okulda bu tür tonlar akorun içinde fazla dissonans yapmamak için daima akorun en üst katmanlarına çıkarılıyorsa, cazda tersine dissonans ne kadar güçlü ise, o kadar daha enteresan olur. Bu yüzden bu tonları akorun tam içine ilave ediniz. Bazen akor neredeyse tamamen akors dişi seslerden oluşabilir.