“Özel ve Profesyonel”
MAKALELER

Akademik Vokal

Akademik ya da klasik şarkı söyleme sanatı XVI. yüzyılda başlayan derin profesyonel bir geleneğe dayanmaktadır. Akademik (klasik) şarkı söyleme denince, her şeyden önce, opera, operet, müzikaller ve romans eserlerin icra edilmesi önde gelir. Bazı sahne şarkıları da klasik tarzda seslendirilir.

Akademik seslendirme tarzı, klasik ses eğitimi ve klasik müziğe özgü ses çıkartmayı, yani yüksek vokal pozisyonu, yüksek kubbe (damak), fazla gürültü, hırıltı, sesin zorlanması olmadan temiz sesin hacimsel bir şekilde çıkmasını gerektirir.

Akademik vokal dahil herhangi bir vokal dersinin aşamaları:

1 – Ses eğitimi ve nefes jimnastiği
2 – Müzik bilgisi,
3 – Notalara bakarak seslendirme tekniği- klasik tarzdaki eserlerin öğrenilmesi ve icrası
4 – Eşlik etme
5 – Transpozisyon

İyi bir sese sahip olmanın birinci ve en önemli şartı vokal aparatın tam bir özgürlük içinde olması gerekir. Doğru bir şekilde şarkı söylenmesi esnasında iç veya dış kaslarda (ses tellerinin veya kıvrımlarının da kas olduğunu hatırlatırız) herhangi bir sıkışma olmaması gerekir. (yüz ifadesi herhangi bir sabit pozisyonda kalmamalıdır, serbestçe değişebilir). Eğer kasları sıkıştırarak şarkı söylüyorsanız, ses kolayca yorulur, üst notalara yetişemez, falsolu ses çıkar, hatta acı bile hissedilmeye başlar.