“Özel ve Profesyonel”
MAKALELER

Piyano

Piyano – sınırsız imkanlarıyla olaganustu bir müzik aletidir:

Orkestra, başka müzik aletleri veya sesle sunulmak için bestelenen yapıtların çalınabileceği tek müzik aleti.

Kendine has eşsiz bir tınısı olan müzik aleti. Herhalde başka hiçbir müzik aleti için piyanoda çalınmak için tasarlanan eser sayısı kadar eser bulunmuyor desek hiç de yanlış bir tespit olmaz. Hemen hemen tüm bestekarlar, piyanoda çalınabilecek eserler bestelemişlerdir ancak bazıları, bu eşsiz müzik aletinin sınır tanımayan imkanlarını hesaba katarak sadece bu esere yönelik eserler bestelemişlerdir

Piyano dersinde değişik müzik tarzları

Piyano derslerimizde, hem çocuklar hem de yetişkinler, klasik, popüler ve caz vb gibi müzik türlerinde piyano çalmaktadırlar. Piyano dersi veren eğitimcilerimiz, müzik derslerinde çalacağınız repertuarların seçiminde sizin tercihlerinizi dikkate alır.

Piyano dersi müzik tarzlarına göre de olabilir. Klasik piyano, popüler piyano ve caz piyano dersleri alabilirsiniz.

Piyano dersinde neler öğretilir

Piyano dersi, titizlikle tasarlanmış olup aynı anda birden fazla konuyu çözüme kavuşturmaktadır.

Piyano dersinde öğrettiklerimiz:

1) müziğin ilkeleri,
2) notalara göre piyano çalma (nota metni kullanılarak bir parçayı hem bakarak hem de ezberden çalınmasının öğretilmesi)
3) bu araç vasıtasıyla kulağın geliştirilmesi
4) doğaçlamanın öğretilmesi
5) orkestrasyon ve eşlik öğretimi
6) dinleyerek müzik seçme

Piyano derslerimizden sonra kolaylıkla yapabilecekleriniz:

1. nota metnini okuyabilme,
2. her türlü müziği dinleyerek seçebilme (kulaktan çalma),
3. piyanoda orkestrasyon,
4. şarkı söyleyebilme,
5. eşlik etme,
6. başka bir tona geçiş yapabilme,
7. doğaçlama