“Özel ve Profesyonel”
MAKALELER

Müzik Akademik Performansı Olumlu Etkiler

Okul öncesi dönemde müzik eğitimi akademik başarıyı etkiliyor

Okul öncesi dönem, insanların bütün hayatları boyunca faydalanacakları en önemli hayat evrelerinden biridir. İnsanlar, hayatları boyunca kullandıkları bilgilerin yarısını (%50) bu dönemde öğrenmektedirler. Müziğin insan hayatında çok olumlu sonuçları olduğu araştırmalarla da doğrulanmıştır. Bu büyük katkıyı görenler, müzikle eğitimi geliştirici çalışmaları başlatmışlardır. Müziğin çocuğun psikolojisine etkileri yanında, onun bilişsel gelişimine ve akademik başarısına etkisini de vurgulamak gerekir.